Welkom

Welkom op de website van Praktijk Mistari. Mijn naam is Nieske Okhuijsen-Beerda en ik ben werkzaam als lichaamsgeoriënteerd (psycho)therapeut, systemisch werker en coach. In mijn praktijk bied ik jou graag de mogelijkheid om in een veilige omgeving je persoonlijke groei en bewustzijn te ontwikkelen en verdiepen. Dit kan door lichaamsgeoriënteerde therapie, systemisch werk en opstellingen of coaching.

Ik ga graag samen het onderzoek aan.

Liefs Nieske

Over mij

Mijn naam is Nieske Okhuijsen-Beerda. Beerda van huis uit en getrouwd met een Okhuijsen. Samen hebben we een dochter en een zoon mogen krijgen. We genieten en leren van hen zoals zij (hopelijk) ook van ons. Om te komen waar we nu zijn hebben we wel ons zelf goed aan moeten kijken. Mijn verhaal lees je hieronder.

Mijn zoektocht

Vanuit niet gelukkig zijn en een relatie die niet lekker loopt kon ik de stap maken om echt aan het werk te gaan met mijzelf. Ik voelde mij zo vast zitten in mijn eigen negatieve ideeën wat ik allemaal zou moeten en niet mocht dat ik er steeds ongelukkiger door werd. Wanneer er dan ook nog onzekerheid komt in je relatie is het tijd voor actie.

Ik merkte dat ik altijd ergens op wachtte. Op het goede moment? Uitstel door angst of onzekerheid? Nu wilde ik gewoon starten. Mijn onvrede gaf me kracht.

Ik ben begonnen bij het Bert Hellinger Instituut in Middelbert met de opleiding familieopstellingen waar ik al veel langer interesse in had maar het eigenlijk niet aandurfde te gaan. Nu wel en ik vond het geweldig en ook zwaar.

Wat veel patronen kwam ik tegen, confrontaties met mijzelf en verstrikkingen vanuit mijn systeem. Om hier beter zicht op te krijgen heb ik hier mee gewerkt in de lichaamsgerichte individuele therapie die ik gelijktijdig volgde. Hier ontdekte ik mijn patronen door mijn negatieve overtuigingen en overlevingsstrategieën te leren kennen.

Na de opleiding familieopstellingen besloot ik dan ook verder te gaan met de opleiding bij het Aumm instituut voor lichaamsgerichte therapie ( PRT Primal Rebirth therapie). Dit werd een lange prachtige en pittige reis door mijn eigen verleden en heden. Wat heb ik veel geleerd en wat was het fijn om dit niet alleen te hoeven doen maar steun te hebben en te mogen vragen. Dit was nieuw, spannend en heel helend.

Omdat dit proces mij zelf zoveel heeft gebracht heb ik besloten om af te studeren en mijn ervaringen in te zetten voor ditzelfde proces voor anderen. Nu het mijn werk is brengt en houdt me dichterbij mijzelf terwijl ik ter gelijker tijd anderen kan ondersteunen.

Ik blijf me zelf graag verdiepen en volg dan ook nog regelmatig andere opleidingen zoals de opleiding tot trauma therapeut. Ook hier kom je jezelf tegen waardoor er steeds dieper lagen van jezelf worden bloot gelegd en ik steeds meer bewustzijn ervaar. Het bewustzijn geeft mij meer vrijheid om die keuzes te maken die bij mij passen en waardoor ik terug kan gaan naar wat voor mij belangrijk is en dat is liefde en verbinding.

Loopbaan in een notendop

Al vanaf het begin heb ik een keuze gemaakt om met mensen te werken. Eerst door de PABO te gaan doen waarna ik ben doorgegaan met de SPH. Nadat ik beide had afgerond heb ik gewerkt in de kinder-en jeugdpsychiatrie. Een auto ongeluk bracht hier een einde aan. Tijdens mijn herstel ben ik opgeroepen om te gaan re-integreren. Na hier de trainingen te hebben gevolgd werd mij gevraagd te solliciteren. Hier heb ik met veel plezier trainingen en begeleiding gegeven gericht op wie ben ik, wat kan ik en vooral ook wat wil ik? Toen na 10 jaar de vestging werd gesloten ben ik gaan werken bij stichting MEE waar ik mijn voorgaande leer- en werkervaringen weer kon inzetten. Helaas zorgde een zware rugoperatie er voor dat ik weer thuis kwam te zitten. Na mijn herstel ben ik gestart met het begeleiden van mensen met psychische beperkingen zoals ASS of ADHD. Tijdens deze baan ben in gestart met mijn opleidingen zoals boven beschreven ( familie opstellingen en lichaamsgerichte therapie). Nu heb ik ander half jaar geleden met veel trots en plezier mijn eigen praktijk opgericht waar ik je met veel liefde wil begeleiden door middel van lichaamsgerichte therapie, systemische werk en/of coaching.

Praktijk Mistari

Mistari betekent lijnen. Deze naam heb ik gekozen omdat ik wil werken met levenslijnen, familielijnen en verbindingslijnen. De levenslijn staat voor de persoonlijke ontwikkeling die je hebt door gemaakt en welke overlevevingsstrategien jezelf eigen hebt gemaakt. (Dienen ze jou nog of niet?) De familielijnen vertellen jouw verhaal over je familiesysteem en hoe dit jou heeft beïnvloed en misschien nog steeds wel beïnvloed? De verbindingslijn staat voor het contact dat je maaktmet je zelf en de ander, de manier waarop je dit doet en hoe jij je hier verder in zou willen ontwikkelen. Wat durf ik al van mijzelf te laten zien en wat nog niet maar zou ik wel graag willen? Door het samen aan te kijken kan er meer duidelijkheid ontstaan over hoe je bent geworden wie je nu bent, wat vind je belangrijk en welke keuzes je wil maken die goed bij jou passen? Deze zoektocht kan zorgen voor meer levensenergie, ontspanning en eigenheid in je leven.

Primal Rebirth Therapie (PRT)

Primal Rebirth therapie gaat over het onderzoek naar de overtuigingen over jezelf en de overlevingsstrategieën die je hebt ingezet om je aan te passen in het gezin en in je verdere omgeving. We gaan samen onderzoek doen naar het jonge kind wat jijzelf ooit bent geweest omdat in deze vroege kinderjaren jouw overtuigingen en de overlevingsstrategieën zijn ontstaan.

Na je geboorte (en misschien al wel vanaf je verwekking) ervaar je de wereld om je heen. In deze wereld kan je op veel verschillende manieren ontvangen worden door ouders en de omgeving. Vaak is er liefde en zorg maar kunnen ouders toch niet alles geven wat wenselijk zou zijn geweest voor jou als jong baby’tje. Zij hebben namelijk zelf ook te maken gehad met te korten en niet altijd gekregen wat zij nodig hadden toen ze klein waren. Het gevolg daarvan is dat jij je als baby en later als klein kind gaat aanpassen aan wat er van je wordt gevraagd. Je gaat je aanpassen op jouw manier zodat je kan overleven en je kwetsbaarheid niet meer hoeft te voelen. Door deze aanpassingen ga je weg bij je eigen essentie waarmee je op de wereld kwam.

De aanpassingen die je maakt zijn nodig om aansluiting te vinden en je staande te houden. Op deze manier ontwikkel je allerlei verschillende overlevingsstrategieën die je vaak laten voelen dat je niet goed bent zoals je bent. De structuren en patronen die jij jezelf aanleert worden jouw manier van denken en doen. Er komt echter een tijd dat deze patronen niet meer voor maar juist tegen je gaan werken.

Wanneer dit het geval is kunnen we samen tijdens Primal Rebirth sessie hier naar kijken en het onderzoeken. De onderzoeksvraag zou dan kunnen zijn: “Welke overlevingsstrategieën en overtuigingen heb ik vroeger ontwikkeld die mij toen beschermd hebben maar die nu niet meer helpend zijn?” Als je hier inzicht in kan ontwikkelen, kun je uiteindelijke andere keuzes maken die niet komen vanuit het overleven van vroeger maar vanuit vrije wil in het hier en nu. Je leert om steeds meer jezelf te mogen zijn en je daar krachtiger in te voelen. Je gaat keuzes maken die bij jouw leven van nu passen waardoor het lichter voelt en je meer kan genieten van jezelf en jouw omgeving!

Primal Rebirth therapie is lichaamsgericht; wat is dat?

Tijdens Primal Rebirth sessies werken we samen aan meer lichaamsbewustzijn en inzicht in je eigen gedrag en handelen. PRT is namelijk een lichaamsgerichte vorm van psychotherapie. Daar wordt mee bedoeld dat herinneringen, ervaringen en gebeurtenissen hun weerslag hebben op het lichaam bestaande uit de organen, het zenuwstelsel en het spierstelsel. Het lichaam vormt als het ware een soort container waar deze ervaringen in opgeslagen worden. Om de herinneringen meer bewust te laten worden, wordt gewerkt met ademtechnieken en lichaamswerk. Op deze manier maken we contact met ons lichaam en creëren we lichaamsbewustzijn. Hierdoor kunnen we meer levensenergie ervaren en worden we vrijer van alle herinneringen, ervaringen en gebeurtenissen van vroeger. Het werken met het lichaam geeft zoveel informatie over een persoon en het is bijzonder om te zien en ervaren hoeveel zelfhelend vermogen in het lichaam aanwezig is als we er goed naar leren kijken en luisteren. Heling is alleen in het hier en nu mogelijk en het verleden kun je niet ongedaan maken maar het geeft rust als er meer zicht en bewustzijn komt op hoe dingen in het verleden zijn gegaan en hoe jij dit als kind hebt ervaren. Ook krijg je meer zicht op welke keuzes je vroeger als kind niet kon maken maar nu als volwassene wel.

Naast ademtechnieken en lichaamswerk werk ik ook met de methodiek familieopstellingen, innerlijke kind werk, geleide meditatie, visualisatie en gestalt technieken.

Familieopstellingen

Werken met Familieopstellingen geeft de mogelijkheid om op een diepere laag te kijken naar hetgeen wat jij als probleem ervaart. Zoals bijvoorbeeld: wat is mijn plek? Of waarom zorg ik altijd voor anderen en niet voor mijzelf. We zijn in het dagelijkse leven zo gewend om alles te willen verklaren via het denken en het hoofd maar vaak komen er dan steeds dezelfde oplossing. Als we het hoofd wat meer uitschakelen en meer gaan voelen en ervaren wat er in ons lichaam gebeurd komen we op een diepere laag van weten. Hier werken we mee met opstellingen. Ik zal je hier in begeleiden en samen kunnen we het onderzoek aan gaan en kijken naar jouw vraag.

Tarieven

Sessie lichaamsgerichte therapie (60-75 minuten): 85 euro

Familieopstelling individueel: 60 euro per uur

Vergoeding verzekering Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP, en koepelvereniging RBCZ. Sessies worden door de meeste verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

Algemene Voorwaarden

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht.
 • Voor een eerste sessie zal ik middels een intake een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan formuleren we jouw hulpvragen waar we gedurende de therapie aan werken.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die je tijdens een intakegesprek aan mij verstrekt.
 • Praktijk Mistari behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt in verband met administratieve doeleinden naar persoonlijke gegevens als e-mail en telefoonnummer gevraagd.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Het beëindigen van de therapie gebeurt in principe alleen in een sessie. Dit is om te zorgen dat we goed en zorgvuldig kunnen afsluiten.

Privacyverklaring

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van praktijk Mistari, waarmee ik je attent wil maken op jouw rechten als cliënt bij praktijk Mistari.

Ik, Nieske Okhuijsen-Beerda, eigenaar van praktijk Mistari, hecht waarde aan een goede bescherming van persoonsgegevens. Om jou hier zo goed mogelijk over te informeren is deze privacyverklaring opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe ik omga met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Hoe gebruikt praktijk Mistari jouw gegevens?

Onder cliënten versta ik natuurlijke personen of bedrijven die een product of dienst bij mij afnemen of hebben afgenomen. Ik verwerk de persoonsgegevens van mijn cliënten om mijn diensten te kunnen leveren, een dossier bij te houden en een financiële administratie te voeren. Gegevens die je zelf verstrekt en verwerkt worden, zijn:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Daarnaast worden ook gegevens verwerkt die relevant zijn voor de dienst die je afneemt, zoals de therapiesessies, coaching, trainingen of workshops. Je kunt hierbij denken aan informatie over jouw gezondheid, je klachten, je thuissituatie, je werksituatie, je verleden en andere persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doelen:
 • Om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen
 • Het afhandelen van de financiële administratie
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Het uitvoeren en verwerken van een boeking
 • Het uitvoeren en verwerken van een betaling
 • In verband met wettelijke verplichtingen zoals de gegevens voor de belastingaangifte of in verband met de WGBO (Wet inzake de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst).

Jouw dossier, WGBO

Voor de therapiesessies is het vanuit de Wet inzake de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) een verplichting om een dossier bij te houden. Je dossier bevat aantekeningen over de sessies, de voortgang en andere gegevens die voor de therapie en/of coaching noodzakelijk zijn. Daarnaast kan het dossier gegevens bevatten die ik, indien nodig en na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts of een eerdere therapeut. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Hierna worden ze verwijderd.

Toestemming bij uitwisselen van gegevens

Ik zal altijd vooraf toestemming aan je vragen bij het uitwisselen van gegevens met derden, zoals huisarts, therapeuten, behandelaars en anderen. Hetzelfde geldt als er bij mij informatie over jou wordt opgevraagd.

Zorgvuldige omgang persoonsgegevens

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • als jouw therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier.
 • jouw persoonsgegevens niet langer bewaar dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijnen die hiervoor gelden.

Verder gebruik van je gegevens

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming. Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stages of tijdens bijscholingen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Omdat ik me aan de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) heb te houden en een bewaarplicht heb, kan je medisch dossier niet zonder meer verwijderd worden. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nieske@praktijkmistari.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via nieske@praktijkmistari.nl

Vragen of klachten

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop ik je gegevens gebruik, dan kun je een e-mail sturen naar nieske@praktijkmistari.nl. Ook als je een klacht hebt, kun je naar deze naar dit mailadres sturen. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt, dan komen we daar hopelijk samen uit, anders kun je contact opnemen met beroepsvereniging SBLP, zij zullen zorgen voor een vertrouwenspersoon. Als dit niet voldoende is, dan kun je gebruik maken van een onafhankelijke klachtfunctionaris van de CAMCoop waarbij ik ben aangesloten in het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Op de site van CAMCoop vind je de klachtenregeling. Bovengenoemde stappen staan beschreven op de site van de SBLP.